top of page

Projekt KLAS SIATKARSKICH przy SP 12 w Lubinie

Przy bardzo owocnej współpracy z naczelnikiem wydziału oświaty Panem Andrzejem Pudełko oraz Wiesławem Bartoszewiczem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie,  udało się nam stworzyć KLASĘ SPORTOWĄ (klasa 1A) o profilu PIŁKA SIATKOWA.


Jest to pierwszy krok w kierunku stworzenia jasnej, przejrzystej w działaniach i efektywnej szkoleniowo PIRAMIDY SZKOLENIA UKPS LUBIN. Do projektu włączyliśmy 2 wspaniałe panie: nauczycielka prowadząca EWELINA BOROWIAK oraz  KATARZYNA MACIOROWSKA prowadząca  zajęcia świetlicowe. Klasa w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowała zadania podstawy programowej oraz zwiększoną liczbę godz zajęć siatkarskich i sportowych. W harmonogramie zajęć będą stałe zajęcia z siatkówki, fizjoterapii, basen i dyscyplin sportowych uzupełniających proces prawidłowego wszechstronnego rozwoju  młodego sportowca ( lekkoatletyka, akrobatyka, gimnastyka, taniec, sztuki walki , gry zespołowe, szachy) a także dodatkowy język obcy czy tematyczne warsztaty jak dietetyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, muzyka, sztuka, technologia, nauka. Klasa będzie pod stała kontrola lekarza medycyny sportowej a jedną z wielu ciekawostek będą badania sprawności ogólnej przeprowadzone przez wykładowców  AWF we Wrocławiu. Klasa będzie miała swojego AMBASADORA -Bartłomiej Zawalski, siatkarz Cuprum Lubin, który będzie dla młodych sportowców zarówno motywatorem i inspiratorem ale również wizytówką dla klasy. Każda powstająca klasa siatkarska będzie dodatkowo zamkniętą  oddzielną grupa siatkarska w UKPS Lubin.


Docelowo co roku będziemy chcieli tworzyć nową pierwsza klasę w Szkole Podstawowej nr 12, aż dojdziemy do 8 oddziałów podstawowych i 4 licealnych. Każda z klas będzie tak tworzona by wydobyć z uczniów jak najwięcej ich potencjału i talentu. Obie panie gwarantują klasie b

wysoki poziom edukacji a tym byśmy chcieli chwalić się w pierwszej kolejności.

Коментарі


bottom of page